„…nie żądza wiedzy nas gna ani ochota ucieczki, ale ciekawość
(…) nowość sama w sobie nas wabi…”

„Instynkt ciekawości, szukanie nowego (…), jest to rodzaj życia,
w którym zakłada się, że (…) świat, w którym przebywamy,
świat naszego doświadczenia, jest czegoś wart.”

L. Kołakowski, O podróżach…