Wspólne projekty badawcze i aplikacyjne

  • Duda T., Durydiwka M., Godlewski G., Krukowska R., Mika M., Zajadacz A., 2020–2021: Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19.
  • Durydiwka M., Duda-Gromada K., Kubal-Czerwińska M., Mika M., Widawski K., Zajadacz A, 2018, Apartamenty turystyczne w przestrzeni wybranych miast Polski.
  • Durydiwka M., Kubal-Czerwińska M., Mika M., Zajadacz A, 2020, Postawy polskich konsumentów wobec problemu marnotrawienia żywności.
  • Durydiwka M., Mika M., 2019-2020, Postawy mieszkańców wobec Tatrzańskiego Parku Narodowego i turystyki, element składowy projektu: Diagnoza ekonomicznego oddziaływania Tatrzańskiego Parku Narodowego na gospodarkę lokalną, IGiGP UJ, Kraków.
  • Krzesiwo K., Mika M., 2020, Ekonomiczne oddziaływanie turystyki narciarskiej na rozwój lokalny w regionie Podhala, element składowy projektu: Diagnoza ekonomicznego oddziaływania Tatrzańskiego Parku Narodowego na gospodarkę lokalną, IGiGP UJ, Kraków.
  • Krzesiwo K., Mika M., Pukowiec-Kurda K., 2018, Zapotrzebowanie firm działających w Podstrefie Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w jej otoczeniu na usługi noclegowe i gastronomiczne, Tychy.
  • Mika M., Rzonca B., Kępski T., 2018, Implementacja metody diagnozy ekonomicznej funkcji obszarów przyrodniczo cennych w regionie Mount Ng’iro (Kenia), projekt konkursowy związany z komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych Wydziału Geografii i Geologii UJ.
  • Zajadacz A., Lubarska A., Minkwitz A., Piotrowski K., Potocka I., Stroik E., Szał Ł., 2018, Kryteria oceny dostępności Szlaku Piastowskiego. Projekt na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
  • Zajadacz A., Lubarska A., Minkwitz A., Szał Ł., 2019: Analiza dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego. Projekt na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
  • Zawilińska B., Mika M., 2018-2020, Ekonomiczne oddziaływanie wydatków turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy, element składowy projektu: Diagnoza ekonomicznego oddziaływania Tatrzańskiego Parku Narodowego na gospodarkę lokalną, IGiGP UJ, Kraków.