Wspólne publikacje

  • Zajadacz A., Krukowska R., Durydiwka M., 2020, Staff teaching mobility of selected Polish universities on the example of Erasmus Plus Programme, [w:] João Bento (red.), Academic tourism – Perspectives on international mobility in Europe, Springer (in print).
  • Mika M., Kępski T., 2020, Społeczność plemienna a ekonomiczne korzyści z rozwoju turystyki – przykład turystyki safari w regionie Samburu (Kenia), Prace Geograficzne, 160, 75–94.
  • Mika M., Zawilińska B., Kubal-Czerwińska M., 2019, Exploring the determinants of local people’s attitude toward national parks in Poland, Folia Geographica, 61 (1), 5–16.
  • Filimonau V., Matute J., Durydiwka M., Faracik R., Mika M., Zajadacz A., 2018, The determinants of more responsible restaurant food choice in Poland, Journal of Sustainable Tourism, 26 (8), 1398–1416.
  • Adamus J., Kępski T., Mika M., 2018, Aglomeracja a park narodowy. Trudna relacja w warunkach afrykańskich – przypadek Nairobi i Parku Narodowego Nairobi, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 3 (31), 26–30.
  • Krzesiwo K., Mika M., Pukowiec-Kurda K., 2018, Zapotrzebowanie firm działających w Podstrefie Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w jej otoczeniu na usługi noclegowe i gastronomiczne, Raport z badań, Tychy, s. 30.
  • Mika M., Zawilińska B., Pawlusiński R., 2016, Exploring the economic impact of national parks on the local economy. Functional approach in the context of Poland’s transition economy, Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 10 (1), 5–21.
  • Mika M., Zawilińska B, 2016, Babia Góra National Park as a business partner in the local economy: exploring cooperation factors and barriers, Folia Geographica, 58 (2), 22–34.
  • Mika M., Zawilińska B, 2016, Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki. Przykład regionu Babiej Góry, Prace i Studia Geograficzne, 61 (3), 85–94.