Uczestnicy sieci

 • Justyna Adamus, mgr, Uniwersytet Jagielloński, justyna0adamus@gmail.com
 • Dagmara Chylińska, dr, Uniwersytet Wrocławski, dagmara.chylinska@uwr.edu.pl
 • Katarzyna Duda-Gromada, dr, Uniwersytet Warszawski, kduda@uw.edu.pl
 • Małgorzata Durydiwka, dr hab., Uniwersytet Warszawski, mdurydiw@uw.edu.pl
 • Robert Faracik, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, robert.faracik@up.krakow.pl
 • Joanna Hibner, dr, Uniwersytet Jagielloński, joanna.hibner@uj.edu.pl
 • Tomasz Kępski, mgr, Uniwersytet Jagielloński, tomasz.kepski@gmail.com
 • Krzysztof Kołodziejczyk, dr, Uniwersytet Wrocławski, krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl
 • Joanna Kowalczyk-Anioł, dr, Uniwersytet Łódzki, joanna.kowalczyk@geo.uni.lodz.pl
 • Maria Król, mgr, Tatrzański Park Narodowy, mkrol@tpn.pl
 • Renata Krukowska, dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, renata.krukowska@umcs.pl
 • Paweł Krzemień, mgr, Uniwersytet Jagielloński, pawel.krzemien@doctoral.uj.edu.pl
 • Kinga Krzesiwo, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, kinga.krzesiwo@up.krakow.pl
 • Piotr Kociszewski, dr, Uniwersytet Warszawski, p.kociszewski@uw.edu.pl
 • Aleksandra Korpysz, mgr, Uniwersytet Warszawski, aleksandra.korpysz@uw.edu.pl
 • Magdalena Kubal-Czerwińska, dr, Uniwersytet Jagielloński, magdalena.kubal@uj.edu.pl
 • Anna Lubarska, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, anna.lubarska@amu.edu.pl
 • Janusz Łach, dr, Uniwersytet Wrocławski, janusz.lach@uwr.edu.pl
 • Mirosław Mika, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, miroslaw.mika@uj.edu.pl
 • Aleksandra Minkwitz, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, alemin1@amu.edu.pl
 • Robert Pawlusiński, dr, Uniwersytet Jagielloński, robert.pawlusinski@uj.edu.pl
 • Aneta Pawłowska-Legwand, dr, Uniwersytet Jagielloński, aa.pawlowska@uj.edu.pl
 • Katarzyna Pukowiec-Kurda, dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, katarzyna.pukowiec@us.edu.pl
 • Ewa Szafrańska, dr hab., prof. Uł, Uniwersytet Łódzki, ewa.szafranska@geo.uni.lodz.pl
 • Łukasz Szał, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lukasz.szal@amu.edu.pl
 • Weronika Terlecka, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w.rybarczyk@wp.pl
 • Krzysztof Widawski, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, krzysztof.widawski@uwr.edu.pl
 • Alina Zajadacz, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, alina@amu.edu.pl
 • Anna Zaręba, dr inż., Uniwersytet Wrocławski, anna.zareba@uwr.edu.pl
 • Bernadetta Zawilińska, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zawilinb@uek.krakow.pl